WE ZIJN WEER OPEN...

 

BASIS REGELS VAN DE SPEELTUIN.

Houd 1,5 meter afstand!

Het is de eigen verantwoordelijkheid om deze afstand te houden tot mensen buiten je eigen gezin.

Ben je verkouden, blijf je thuis.

Wij volgen de regels van het RIVM.

Geen groepsvorming met andere bezoekers.

 

ALGEMEEN.

De openstelling mag enkel wanneer het gebouw (alle binnenruimten) gesloten blijft.

De toiletvoorziening is een uitzondering en mag worden gebruikt.

Horeca blijft gesloten.

De speeltuinvereniging mag zich enkel richten op bezoeks uit de wijk, gemeente of buurt.

Het organiseren van activiteiten is niet toegestaan.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt geen afstandscriterium.

Voor kinderen vanaf 13 jaar geldt de anderhalve meter maatregel.

 

OPENINGSTIJDEN.

Maandag t/m Vrijdag van 12:00 t/m 16:00.

 

TOT SLOT.

Houd je aan de spelregels.

Verpest het niet voor jezelf/andere bezoekers of voor ons.

Bij het niet kunnen naleven van de spelregels kunnen wij het risico lopen weer te moeten sluiten.

Wij zullen streng toezien op bovenstaande regels.

Als je na de eerste keer aanspreken niet de aanwijzing opvolgt van onze vrijwilligers/beheerder zullen wij helaas genoodzaakt 

zijn om je de toegang tot de speeltuin te ontzeggen.

 

Wij wensen iedereen veel speelplezier,

Het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 2021 Speeltuin De Driehoek Rotterdam.